module_flytta_till_larketor

Nyheter

module_fyra_gubbar
Om Projektet

Lärketorpet har varit påtänkt som en framtida stadsdel i Trollhättan under flera årtionden. 2004 konkretiserades idéerna och vi på Trollhättans Stad påbörjade planeringen av stadsdelen.

Partnerskapet
I december 2004 bjöd Trollhättans Stad in åtta intressenter till ett möte för att diskutera förutsättningarna för ett eventuellt partnerskap i stadsdelen Lärketorpet.

Arbetet i ett partnerskap är ett sätt att i nära samarbete mellan olika aktörer inom bygg- och bostadsmarknaden utveckla en ny stadsdel och få fram de bästa förutsättningarna för en god boendemiljö med bra och prisvärda bostäder.

Drygt ett år efter första mötet, i november 2005, träffades en överenskommelse med sju av de inbjudna intressenterna om ett partnerskap för planering och utbyggnad av Lärketorpet – Eidar, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen och Skanska.

Den första detaljplanen var ute på samråd sommaren 2014. Detaljplanen har inte kunnat antas pga Fyrstads flygplats anpassning till nya EU-regler.