module_flytta_till_larketor

Nyheter

module_fyra_gubbar
En ny stadsdel

Inom de närmsta åren kommer det att hända mycket på västra sidan om Göta älv. Handelsområdet Överby kommer att växa, västra Älvstranden ska utvecklas och nya bostadsområden byggas. Och mitt i smeten kommer natursköna Lärketorpet att ligga.

En hållbar stadsdel
Lärketorpet ska bli en hållbar stadsdel. Hållbar stadsutveckling innebär att vi minskar det ekologiska fotavtrycket samtidigt som hälsa, välbefinnande och livskvalitet förbättras för både vår generation och framtida generationer.

Rent konkret betyder det att allt som byggs ska uppföras med energisnåla system för vatten, uppvärmning och ventilation. Val av byggmaterial och byggmetoder kommer att ske med hänsyn till framtida återanvändning och människors hälsa. Vi kommer även att se till så att kollektivtrafiken till och från Lärketorpet fungerar bra redan i ett tidigt skede.

Social hållbarhet är minst lika viktigt, och därför lägger vi ner mycket tid på att planera stadsdelen så att alla som ska bor här kommer att känna trygghet och gemenskap. Utformningen av bostäder, öppna platser, lekplatser, parker och gator ska vara välkomnande och inbjuda till samhörighet.

Lärketorpet kommer att erbjuda ett naturnära boende där byggnader och gator är anpassade till naturen. Genom att utnyttja terrängens förutsättningar skapar vi en stadsdel som är småskalig, överblickbar och vacker. Visst låter det mysigt?