module_flytta_till_larketor

Nyheter

module_fyra_gubbar
Etappindelning

Lärketorpets utbyggnad kommer att ske i etapper.

Partnerskapets arbete vilar tills vidare. Trollhättans Stad planerar för villatomter och några mindre grupphusområden i den nordvästra delen av Lärketorpet. Se www.trollhattan.se