module_flytta_till_larketor

Nyheter

module_fyra_gubbar
Bostäder i Lärketorpet

När hela stadsdelen är färdigbyggd kommer Lärketorpet att rymma ca 1250 nya bostäder, i form av radhus, friliggande villor och flerfamiljshus. Upplåtelseformerna kommer att variera, men alla bostäder kommer att erbjuda livskvalitet i form av bra, prisvärt och naturnära boende.