module_flytta_till_larketor

Nyheter

module_fyra_gubbar
En rik fritid
I Lärketorpet hinner du leva i nuet. Härifrån får du nära till nästan allt livets goda – sköna naturupplevelser, välbehövlig rekreation, rolig lek, idrott och motion. De löp- och skidspår som idag genomkorsar Lärketorpet kommer att finnas kvar som en naturlig del av stadsdelen. De framtida parkområdena kommer också att sträcka sig in i bostadsområdena och gårdsgatorna ska utformas så att de inbjuder till spontana aktiviteter, som att hoppa hopprep eller spela landhockey.